Sjoerd en

Scouting

Probleemgedrag, wat kan ik doen?

De gesprekscyclus

Stap 1: Ga in gesprek met het jeugdlid over het gesignaleerde gedrag. Vraag naar wat maakt dat dit gedrag er is.

Maak Afspraken maken en de verwachting uitspreken dat iedereen zich ook aan deze afspraken houdt. En afspreken dat je dit zal evalueren het kind.

Stap 2: ouders op de hoogte brengen van het gesprek en de gemaakte afspraken. en afspreken hierop terug te komen.

Wanneer dit de oplossing lijkt te zijn is het goed dit na een tijdje aan te geven door een positieve ik boodschap. “ Ik zie dat het allemaal veel beter gaat en je je goed aan de afspraken houd. “Dat vind ik echt goed van je.”

Wanneer na evaluatie blijkt dat het beter gaat of goed gaat is het verstandig wel alert te blijven maar er geen acties meer op te zetten. Mocht er echter geen positieve verandering opteerden dan:

Stap 3: een gesprek met de scout en de ouders. En opnieuw afspraken maken. Door op dezelfde lijn met de ouders te gaan zitten voelt een scout meer druk om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Ouders weten vaak meer over hun kind en kunnen in dit gesprek handvatten aangeven. Tevens zijn ze dan goed op de hoogte.

Geef dit gesprek wel aan bij je groepsbegeleider.

Stap 4: Na een korte tijd afspraken met ouders en scout evalueren.

Mocht dit niet lukken dan kun je stap 3 en 4 herhalen. Het kan echter zo zijn dat een scout het probleemgedrag blijft vertonen. Dan is het belangrijk om ook de groepsbegeleider erbij te betrekken. Het bestuur van je groep kan dan beslissen het op te pakken of besluiten dat deze scout niet binnen de groep past. Het belang van de groep gaat altijd voor op het individu. Scouting is een vrijwilligers organisatie. Er valt niet te verwachten dat wij op scouting op een professioneel pedagogisch niveau werken. Het is belangrijk dat we onze grenzen hierin kennen. Dit neemt niet weg dat het weigeren van iemand in je groep een pijnlijke situatie is voor alle betrokken partijen.