Sjoerd en

Scouting

Probleemgedrag, wat kan ik doen?

Deze module is ook te downloaden als Word-document.

Inleiding

Deze module uitwerking is bedoelt voor trainers die de module “omgaan met probleemgedrag” gaan geven.

Als leiding is de kans groot dat je probleemgedrag bij je scouts ervaart. Er is echter een verschil tussen ongewenst gedrag en probleemgedrag. Leiding vindt het vaak lastig om met probleemgedrag om te gaan. In deze module willen we wat handvatten geven om met probleem- of ongewenst gedrag om te gaan.

In deze module werken we vanuit ingebrachte casussen. Deze zullen we benutten om het gedrag van onder andere emoties te scheiden. Vervolgens wordt er ingegaan op verschillende diagnoses, waar we de gedragingen onder gaan verdelen. Met als doel handvatten aan te reiken om met het ongewenste gedrag om te gaan. Het is belangrijk hierbij scouts niet in een hokje te willen plaatsen, maar je vooral op het gedrag te richten. Wij zijn ten slotte leiding en geen professioneel hulpverleners die ervoor opgeleid zijn om diagnoses te stellen.

Labelen voor jezelf is functioneel. Vaak doe je het om iets te kunnen accepteren (bijvoorbeeld gedrag), maar ook om er mee om te kunnen gaan. Zolang je dit voor jezelf doet is het prima en functioneel. Echter raden we af het met anderen te delen, omdat je jezelf blind kunt staren (je propt al het gedrag in dat hokje) en je anderen (ouders) kunt kwetsen.

Inhoud

Voor de trainer:

De ervaringen van de deelnemers staan bij Werkvorm 1 in deze module centraal. Bij Werkvorm 2 gaan de deelnemers op zoek naar de eigenaar van het probleem. Dit geeft hen inzicht in de houding die zij dienen aan te nemen om tot een oplossing te komen. Bij Werkvorm 3 leren de deelnemers gedrag te onderscheiden en mogelijke oorzaken bij dit gedrag te bedenken. Werkvorm 4 is erop gericht de deelnemers handvatten te bieden bij het omgaan met probleemgedrag. Tijdens Werkvorm 5 komt de algemene theorie aan bod. Bij Werkvorm 6 wordt de gesprekscyclus besproken

Doel

Na het doorlopen van deze module kunnen de deelnemers:

  • Begrijpen wie het probleem heeft
  • Je eigen rol in de oplossing van het probleemgedrag bepalen
  • Op een goede manier een gesprek aangaan met iemand die probleemgedrag vertoont
  • Herkennen wat ongewenst is en wat probleemgedrag is
  • Leer je welk gedrag bij welke diagnose hoort en welke handelingen van jou als leiding wel en niet gewenst zijn per diagnose.

Doelgroep

Deze training is te volgen door leiding van alle speltakken die met probleemgedrag te maken hebben. Daarbij is het wenselijk (maar niet noodzakelijk) dat zij beschikken over kennis over leeftijdseigen gedrag.