Sjoerd en

Scouting

Probleemgedrag, wat kan ik doen?

Diagnoses, welk gedrag hoort waarbij?

Er zijn vele namen voor vele stoornissen. Deze stoornissen kunnen alleen gediagnostiseerd worden door een deskundige, bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken en lijsten met vragen over kenmerken die door verschillende partijen (school, ouders, etc. worden ingevuld).

Iedereen heeft wel een aantal van die kenmerken van verschillende stoornissen, dat is normaal. De diagnosticus kan kijken hoeveel kenmerken er voorkomen en hoe sterk deze zijn, om dan wel of niet een diagnose af te geven.

In dit hoofdstuk zullen bij een aantal diagnose de kenmerken (gedragingen) beschreven worden om je een inzicht te geven in het gedrag dat er bij kan horen. Het doel hiervan is om zo begrip te creëren waar gedrag vandaan kan komen. Let wel, gedrag heeft vele oorzaken. Wanneer je veel gedrag van jezelf herkent hoeft dit dus zeker niet te betekenen dat deze stoornis op jou van toepassing is. Gedrag kan ook een andere aanleiding hebben dan een stoornis. Twijfel je toch en denk je een diagnose nodig te hebben? Raadpleeg dan je huisarts.