Sjoerd en

Scouting

Module omgaan met probleemgedrag

2.1 Wat is probleem gedrag

Men ervaart probleemgedrag op verschillende manieren. Een leiding kan het als probleemgedrag ervaren wanneer een scout altijd te laat komt, of altijd boos weg loopt wanneer hij of zij verliest. Het kan ook zijn dat het om een scout gaat die snel slaat of schopt. Probleemgedrag kan in verschillende vormen ervaren worden: verbaal, fysiek of non verbaal en elke combinatie die hier tussen te maken is.

We ervaren gedrag niet als probleemgedrag wanneer iets eenmalig is. Iemand die heel boos gaat schreeuwen omdat hij verliest is vervelend. Dat gebeurt een keer en is een eenmalige vertoning van ongewenst gedrag. Het is anders wanneer iemand dat altijd doet. Waardoor je jezelf al op dit gedrag voorbereid wanneer er een competitief spel gespeeld gaat worden. Een opstapeling van ongewenst gedrag maakt dat we het gaan beschouwen als probleem gedrag.

Maar probleem gedrag hoeft niet altijd probleem gedrag te zijn. Soms zien we probleem gedrag als iets positiefs. In de voorbeelden hieronder word hetzelfde gedrag geaccepteerd en aangemoedigd en niet geaccepteerd.

voorbeeld 1

Patrick heeft dwangmatige tikjes, wanneer hij de keuken in komt zet hij altijd eerst even alle bekers recht.

In dit voorbeeld kun je je afvragen of het probleem gedrag is. Het is fijn wanneer de bekers weer recht in rijtjes staan en niemand heeft er last van.

voorbeeld 2

Patrick heeft dwangmatige tikjes en kan het niet laten om wanneer hij binnen komt altijd even hard met de deur te smijten.

Dit is gedrag waar we misschien wel iets van zeggen.

In de voorbeelden hier boven word duidelijk dat niet elk gedrag als probleem gedrag word ervaren. Ook al is de basis dat iets vanuit dwangmatig handelen gebeurt. Probleem gedrag word pas probleem gedrag wanneer dat een negatief gevoel bij jou als leiding opwekt.

Probleem gedrag word dus bepaald door twee factoren.

  1. de frequentie waarin ongewenst gedrag voorkomt
  2. Het gevoel dat gedrag bij jou als leiding opwekt.