Sjoerd en

Scouting

Module omgaan met probleemgedrag

Deze module is ook te downloaden als Word-document.

1 Inleiding

Deze module uitwerking is bedoelt voor trainers die de module “ omgaan met probleem gedrag” gaan geven.

Als leiding is de kans groot dat je probleemgedrag bij je scouts ervaart. Er is echter een verschil tussen ongewenst gedrag en probleemgedrag. Leiding vind het vaak lastig om met probleemgedrag om te gaan. In deze module willen we wat handvatten geven om met probleem- of ongewenst gedrag om te gaan.

1.1 Inhoud:

In het omgaan met probleemgedrag zijn verschillende vaardigheden belangrijk. Deze liggen met name op het gebied van communicatie. We krijgen bij deze training stapsgewijs inzicht in de rol die je als leiding hebt. We zullen kijken hoe je het gesprek instapt en hoe jouw houding hierin is. Naast je eigen rol in het omgaan met probleemgedrag heb je ook te maken met degene die het probleem gedrag vertoont. Daarom zullen we ook stil staan bij verschillende soorten probleem gedrag en kort ingaan op “knap lastig” gedrag.

Vertel de deelnemers dat ze tijdens deze workshop de nadruk ligt op hun eigen houding en manier van communiceren. We zullen beginnen met enkele stappen van de Thomas Gorden methode. Daarna gaan we over op de 6 interactieve basisvaardigheden (belangrijke basis voor het communiceren met kinderen). Waarna we nog even in zullen gaan op knap lastig gedrag. Gedrag dat we herkennen in kinderen met ADHD, het autistisch spectrum etc.

1.2 Doel:

Na het doorlopen van deze module kun je:

  • Op een goede manier een gesprek aangaan met iemand die probleemgedrag vertoont.
  • Begrijpen wie het probleem heeft.
  • Herkennen wat probleem gedrag en ongewenst gedrag.
  • Je eigen rol in de oplossing van het probleem gedrag bepalen.
  • Bepalen met welke manier van communiceren je aan het werk wil gaan.
  • De 6 interactieve basisvaardigheden gebruiken en het belang hiervan erkennen.
  • Beter inleven in knap lastig gedrag.