Sjoerd en

Scouting

Module omgaan met probleemgedrag

2.5 Wanneer gedrag problematisch wordt

Hetgeen bij 2.2.1 en 2.2.3 beschreven wordt, is te gebruiken om met ongewenst gedrag om te gaan en dit te voorkomen. Wanneer alle ik boodschappen niet meer werken spreken we van probleemgedrag. Dit gedrag heeft vaak een achterliggende oorzaak. Het is verstandig om dit met de scout te bespreken. Dit doe je door:

Stap 1: de confronterende ik-boodschap. “ Ik heb nu al meerdere keren aangeven dat ik het niet goed vind dat je andere kinderen slaat, het maakt me boos dat ik het gevoel heb dat je alleen maar ja zegt maar niet ja doet, ik wil hier nu met jou een oplossing voor zoeken.”

Stap 2: Een gesprek waarin je probeert te achterhalen wat de oorzaak hiervan is. Het is hierbij belangrijk actief te luisteren.

Stap 3: Afspraken maken en de verwachting uitspreken dat iedereen zich ook aan deze afspraken houdt.

Stap 4: ouders op de hoogte brengen van het gesprek en de gemaakte afspraken.

Wanneer dit de oplossing lijkt te zijn is het goed dit na een tijdje aan te geven door een positieve ik boodschap. “ Ik zie dat het allemaal veel beter gaat en je je goed aan de afspraken houd. “Dat vind ik echt goed van je.”

Wanneer dit niets oplost door naar stap 5.

Stap 5: een gesprek met de scout en de ouders. En opnieuw afspraken maken. Door op dezelfde lijn met de ouders te gaan zitten voelt een scout meer druk om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Ouders weten vaak meer over hun kind en kunnen in dit gesprek handvatten aangeven. Tevens zijn ze dan goed op de hoogte. Geef dit gesprek wel aan bij je groepsbegeleider.

Stap 6: Na een korte tijd afspraken met ouders en scout evalueren.

Mocht dit niet lukken dan kun je stap 5 en 6 herhalen. Het kan echter zo zijn dat een scout het probleemgedrag blijft vertonen. Dan is het belangrijk om ook de groepsbegeleider erbij te betrekken. Het bestuur van je groep kan dan beslissen het op te pakken of besluiten dat deze scout niet binnen de groep past. Het belang van de groep gaat altijd voor op het individu. Scouting is een vrijwilligers organisatie. Er valt niet te verwachten dat wij op scouting op een professioneel pedagogisch niveau werken. Het is belangrijk dat we onze grenzen hierin kennen. Dit neemt niet weg dat het weigeren van iemand in je groep een pijnlijke situatie is voor alle betrokken partijen.