Sjoerd en

Scouting

Regio Haarlem kwalificatiekaart

Onderstaande tekst is gekopieerd uit een e-mail. De genoemde kwalificatiekaart is nog niet af, we zijn er nog mee bezig.

Binnen de regio Haarlem zijn we bezig onze eigen kwalificatiekaart te maken. Deze probeert aan te sluiten bij het functieprofiel, bij de originele kwalificatiekaart en bij de modules die Scouting Nederland suggereert. Bijgevoegd de eerste pagina daarvan.

We proberen de kwalificatiekaart in begrijpelijk Nederlands te maken. In plaats van "Het kennen en kunnen toepassen van de voor jouw groep van toepassing zijnde regels" zeggen we "Je houdt je aan de regels van de groep".

Daarnaast proberen we de competenties te koppelen aan de 12 modules die Scouting Nederland heeft bedacht. Scouting Nederland biedt zelf ook een mapping tussen modules en competenties aan, maar deze laat nog 11 competenties op de kwalificatiekaart over die niet in een module zitten. We hebben ook een module "Scoutingtechnieken" toegevoegd omdat dit niet terugkomt in de andere modules.

Naast de kwalificatiekaart willen we ook een naslagwerk aanbieden, waarin wordt uitgelegd wat elke compententie inhoudt. Dat is nog niet zo makkelijk, omdat naar mijn weten Scouting Nederland niet zoiets aan biedt. Is er een uitleg beschikbaar voor de competenties op de kwalficatiekaart? Bijvoorbeeld, waarom is een uniforme Scoutfit precies belangrijk? Wat betekent de geschiedenis van Scouting precies voor het hedendaagse Scouting? Ik heb hiervoor in het Scoutskompas gekeken, maar daar lijkt het niet zo concreet in te staan.

Bestanden