Sjoerd en

Scouting

Groepsbegeleider casussen

Vastgeroeste leiding

De verkennerleiding doet alles al 10 jaar hetzelfde. Ze zijn koppig, ze komen niet naar groepsraden en zijn niet geinteresseerd om te veranderen. Het ledenaantal loopt echter terug. Het bestuur denkt dat het programma minder op Scoutingtechnieken moet focussen, en dat er wat jonge leiding bij deze speltak zou moeten.
Hoe betrek je de speltak bij de groep? Hoe zorg je er voor dat de leiding kritisch naar hun eigen programma kijken? Hoe zorg je dat het bestaande leidingteam nieuwe leiding toe laat in de groep? Hoe zorg je dat nieuwe leiding zich op zijn gemak voelt?

Leiding die geen kans krijgt

Hans is al een tijdje leiding bij de welpen. Hij krijgt echter nog steeds geen verantwoordelijkheid. Hij heeft zelf wel het gevoel dat hij er maar een beetje bij loopt en de "limonade-leiding" is. Hij wil wel wat meer doen, maar weet vaak niet wat er precies moet gebeuren. De ervaren leiding weet dat wel en gaat gelijk aan de slag, zonder dingen aan Hans te vragen.
Hoe zorg je er voor dat Hans meer verantwoordelijkheid krijgt? Hoe zorg je dat hij zich op hetzelfde niveau voelt als de rest van het leidingteam?

Onvriendelijke leiding

De welpenleiding is kortaf en onvriendelijk. Als een welp iets vraagt vindt de leiding dat maar dom, of er wordt sarcastisch op gereageerd. Als een welp bijvoorbeeld vraagt, "Gaan we zo meteen eten?", antwoord de leiding, "Nee, je krijgt het hele kamp geen eten". Hierdoor durven welpen niks meer te vragen en hebben ze weinig zelfvertrouwen. De leiding ziet het probleem niet zo, ze doen het af als een grapje.
Hoe maak je deze situatie bespreekbaar? Hoe geef je aan wat de leiding anders kan doen? Hoe laat je de leiding de ernst van de situatie inzien?

Bestuur vs Leiding

Het bestuur, waaronder jij, wil een sleepboot weg doen. Het ding is altijd kapot, kost veel geld en wordt weinig gebruikt. Alle leiding vindt dit echter niet nodig. Ze vinden de boot een mooie aanwinst en iets unieks voor hun groep. In de aanstaande bestuursvergadering wordt er over gesproken.
Vertolk jij de mening van jezelf, van de leiding of van het bestuur? Ben je als groepsbegeleider eerst bestuurslid, of vertolk je de mening van de leiding?

Vervelend kind

Een meisje bij de Scouts loopt andere Scouts te pesten, te kleineren en te treiteren. De andere Scouts zeggen er weinig van, omdat ze toch wel een populair en stoer meisje is. De leiding heeft haar al vaak straf gegeven, en ook al met de ouders gepraat. Dit hielp niet, en ze weten niet meer wat ze moeten doen. Ze vragen jou om hulp.
Hoe kan je de leiding helpen deze situatie te verbeteren? Hoe pak je deze situatie aan?

Leiding voelt zich niet gewaardeerd

In de wandelgangen krijg je te horen dat leiding veel tijd kwijt is aan Scouting, maar ze nooit een complimentje krijgen. Ouders gooien hun kind uit de auto en komen niet even praten. Het bestuur stuurt alleen maar e-mails over dat er wéér rommel in het Stamhok is blijven liggen. De leiding voelt zich niet op prijs gesteld voor de tijd en moeite die ze investeren.
Hoe zorg je dat de leiding zich weer gewaardeerd voelt? Hoe zorg je dat het bestuur en de ouders hun waardering uitspreken?

Groepsbegeleider aanwezigheid

Jij hebt elke zaterdag wel iets te doen op Scouting: klussen, helpen, koffie drinken. Daardoor ben jij, de groepsbegeleider, vrijwel elke opkomst aanwezig. Je maakt dan ook een praatje met de leiding. Jouw collega-groepsbegeleider van een andere groep is vrijwel nooit op de opkomst, en leiding belt haar als ze haar hulp nodig hebben. Bij problemen wordt ze altijd gebeld, en maakt ze direct tijd vrij om het probleem op te lossen.
Moet je naar opkomsten als groepsbegeleider? Hoe vaak? Kan je er binnen jouw groep op vertrouwen dat leiding direct belt als ze een probleem hebben?

Vertrekkende leiding

Bij de scouts zijn er nu vijf leiding, maar twee daarvan gaan binnenkort weg omdat ze gaan verhuizen. Deze twee deden veel binnen het leidingteam. Ze waren een beetje de kartrekkers en probeerden anderen op te beuren als ze er even doorheen zaten. Ze vertrekken over enkele maanden.
Hoe zorg je dat de andere leiding de taken van de vertrekkende leiding overneemt? Hoe kan je er voor zorgen dat leiding die achter blijft zijn plek nadat de twee leiding zijn vertrokken? Hoe begeleidt je het vertrek van deze twee leiding?

Vervelende ouders

Ouders van een kind hebben geklaagd dat het kind gepest wordt op scouting. Dat is niet waar. Het kind is alleen snel gekwetst door een goedbedoeld grapje, en kan niet goed tegen zijn verlies of tegenslagen. Daardoor krijgt hij waarschijnlijk het gevoel dat hij gepest wordt. De ouders hebben al met de leiding gesproken, maar die ziet de ernst van de situatie niet in, vinden ze. Je gaat in gesprek met de ouders.
Wat zeg je tegen ze? Hoe bereidt je het gesprek voor? Hoe stel je ze gerust?

Vervelende leiding

Er is pas een nieuwe leiding bij de scouts gekomen. Ze past totaal niet in het team. Niemand vind haar aardig en de sfeer en samenwerking zijn fors achteruit gegaan. Ze denkt zelf dat het wel goed komt, maar de andere leiding ziet haar liever gaan. De overige leiding durft dat echter niet uit te spreken, want ze willen niet bot en onaardig overkomen. Er is nog geen ruzie geweest, maar dat kan niet lang meer duren.
Hoe maak je deze situatie bespreekbaar? Mag de nieuwe leiding blijven of niet? Hoe zorg je er voor dat iedereen zijn mening durft te geven?

Enthousiaste vader

Een vader van één van de jeugdleden brengt wel heel veel tijd op scouting door. Hij is gescheiden en wil graag in de belangstelling staan. Het is een hardnekkig type dat steeds weer opduikt, hele verhalen heeft en maar door blijft aandacht vragen en praten. Bij de groepsbarbecue was hij er ook de hele avond bij, terwijl hij eigenlijk niet uitgenodigd was. De grootste zorg en angst is nu dat hij elke vrijdagavond blijft plakken in plaats van zijn kind af te zetten en op te halen, zoals alle andere ouders doen.
Is dit gedrag storend of acceptabel? Hoe kan je hier verandering in brengen? Kan je de leiding tips geven om hier mee om te gaan? Wat zou je de vader vertellen?

Scouting is een grote familie

Veel van de leiding komt uit een familie. Sommige leiding geven leiding over hun eigen kinderen. Anderen zitten samen met hun echtgenoot in een leidingteam. Van een gezin zitten hebben zowel de ouders als de kinderen een rol als leiding of bestuur. Doordat leiding buiten scouting ook een nauwe band heeft, wordt er snel een kant gekozen in een conflict en vallen anderen buiten de groep.
Is dit een acceptabele situatie? Welke problemen veroorzaakt dit en hoe ga je hiermee om? Hoe kan je deze situatie verbeteren?

Brandjes blussen

Er is wel eens een probleem bij jou in de groep, maar de leiding komt pas naar je toe als het eigenlijk al te laat is. Leiding wil niet uit de school klappen over problemen binnen hun leidingteam, en daardoor ben je slecht op de hoogte van spanningen in de leidingteams. Pas als het echt niet meer gaat komen ze bij jou, waardoor je steeds brandjes aan het blussen bent in plaats van teams goed te begeleiden.
Wat denk je dat de reden is dat leiding niet met je wilt praten? Hoe kan je hier verandering in brengen? Hoe kan je het beste omgaan met de informatie die leiding met je deelt om te zorgen dat ze vertrouwen in je krijgen?