Sjoerd en

Scouting

Ontwikkelingen binnen Scouting

De Cornelis Lelygroep is als echte Scoutinggroep lid van Scouting Nederland. Scouting Nederland komt dit jaar met wat nieuwe ontwikkelingen, die ook invloed hebben op de Cornelis Lelygroep.

De Cornelis Lelygroep is samen met een boel andere groepen onderdeel van een Scoutingregio. Die groepen houden af en toe een regioraad. Vanuit de regio mogen weer een paar mensen naar de landelijke raad, waar het beleid van Scouting Nederland bepaald wordt. Nu hebben ze daar de volgende twee dingen bedacht:

De Scouting Academy. Vroeger ging leiding op cursus. De basistraining bestond uit twee weekenden training, en twee weekenden stage lopen bij een andere groep. Dit is niet meer, het wordt vervangen door Scouting Academy. Dit houdt in dat iemand van je Scoutinggroep samen met jou kijkt naar wat je allemaal al kunt, en je helpt jezelf te ontwikkelen op punten waar je tekort schiet. Dit heeft enkele voor en nadelen:

Het is niet genoeg om simpelweg aanwezig te zijn op de training om je bevoegdheid te halen. Bij de oude methode werd er niet echt een toets afgenomen, maar werd er vanuit gegaan dat je wat had opgestoken. Nu wordt er gekeken naar wat je precies kan en weet. Dit betekent ook dat als jij al weet hoe je met kinderen om moet gaan, dat je geen tijd hoeft te verdoen aan het leren hiervan. Vroeger moest iedereen op cursus, of je nu een loodgieter of een basisschoolleraar was.

Het betekent ook meer werk. De regio stuurt praktijkcoaches langs de groepen om de leiding te beoordelen, de groep moet een praktijkbegeleider aanwijzen en opleiden om de leiding op te leiden. De leiding moet een actievere rol gaan spelen in zijn eigen ontwikkeling.

Het tweede wat Scouting Nederland bedacht heeft is het project groepsontwikkeling. Veel Scoutinggroepen gaan door zoals ze al jaren gewend zijn, zonder eens kritisch naar zichzelf te kijken. Het project groepsontwikkeling is er voor om de sterke en zwakke punten van een groep te achterhalen door een enquete onder leden en leiding. Vervolgens kunnen zaken in de groep verbeterd worden. Dit moet leiden tot een prettigere sfeer en meer leden binnen de groep.

Het is natuurlijk een goed idee om stil te staan bij wat je aan het doen bent binnen een Scouting groep. Bij de Cornelis Lelygroep wordt dat ook gedaan, maar misschien iets te veel aan de bar en te weinig in de vergaderruimte. Het project groepsontwikkeling kan daarbij helpen.

Voor niets gaat de zon op. Het project groepsontwikkeling kost geld, voor het opleiden van coaches en het ontwikkelen van materiaal. Dit geld heeft Scouting Nederland niet, dus moet het bij de leden vandaan komen. Het gaat om een verhoging van de jaarlijkse contributie met vijf euro, vanaf 2012.

Allebei deze projecten zijn bedoeld om Scouting beter te maken. Door zowel de leiding als de groep te helpen zichzelf te ontwikkelen. Hoewel ik sceptisch ben over Scouting Nederland en de regio, denk ik dat het een goed idee is om vernieuwing vanuit de groepen en de leiding te organiseren. Niet cursussen organiseren en leiding laten opdraven, maar uitzoeken waar behoefte aan is en daar op in spelen. Uitzoeken waar het beter kan in de groep en daar iets aan doen. En misschien krijgen we dan ook nog iets terug voor ons geld.