Sjoerd en

Scouting

Status van de competentieroos

Er zijn twee soorten competenties: persoonsgebonden competenties, die staan op de competentieroos, en functiegebonden competenties, die staan op de kwalificatiekaart. Om gekwalificeerd te worden moet je ten eerste alle competenties op de kwalificatiekaart gehaald hebben, en ten tweede moet je een bepaald niveau hebben op de competentieroos. Welk niveau je moet hebben staat in het functie profiel.

Omdat men de competentieroos zelf mag invullen is deze niet zo nuttig als toetsingsmethode. Het is dan ook een beetje raar om te zeggen dat iemand niet gekwalificeerd mag raken als hij te laag scoort, want dan kan hij simpelweg een hogere score invullen. De competentieroos is echter wel handig om te kijken waar je nu staat en waar je zou moeten staan. Dit helpt om gebieden te vinden waar je je nog verder op kan ontwikkelen, zelfs als je je kwalificatie al hebt. De leiding kan dan met zijn praktijkbegeleider naar de roos kijken om te kijken waar er nog iets te verbeteren valt.

In de praktijk vind ik de roos slecht werken. Het is best wel veel werk om in te vullen. Het bijbehorende boek is onleesbaar. Het voelt meer als huiswerk, en niet echt als een kritische kijk op jezelf. Het huidige systeem met de roos en het boek gaat niet veranderen, omdat Scouting Nederland hier niet de copyright op heeft.

Wat wij in de praktijk doen is dat we zeggen dat leiding de roos in ieder geval ingevuld moet hebben. Wat er dan in staat en of hij goed is ingevuld maakt ons (de praktijkcoaches) dan niet uit. Nu heeft Scouting Nederland aangegeven hier geen waarde meer aan te hechten, door het spiekbriefje uit te brengen. Het spiekbriefje bevat standaard scores die je kan overnemen op je competentieroos. Dit vereist geen enkel nadenkwerk, je kan het gewoon overschrijven, dus dan kan je net zo goed niet de roos invullen. Ik zelf ben er voor om niet langer ook maar iets met de roos te doen.

Verder kan je je persoonsgebonden competenties in SOL zetten. Er is mij verteld dat niemand anders dit dan kan inzien. Het is wel mogelijk voor jezelf om vacatures te vinden die voldoen aan je profiel, maar niemand kan je profiel zien. Het heeft dus geen zin om je roos in SOL te zetten, tenzij je vacatures zoekt.

Ik zou zeggen: vergeet de roos, gebruik alleen de kwalificatiekaart.